nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes

Kwaliteitsovereenkomst akkerbouw

Zoals u van Theeuwes Mengvoeders gewend bent hebt u de mogelijkheid om uw akkerbouwproducten (granen en maïs) aan ons te verkopen. 

Het is van het grootste belang dat wij een goede kwaliteit kunnen garanderen aan onze afnemers van onze producten. Van alle door Theeuwes ingekochte grondstoffen dient de kwaliteit gewaarborgd te worden. Wij willen daarom met u een kwaliteitsovereenkomst aangaan, waarin u als teler van de akkerbouwproducten, garandeert dat uitsluitend producten van hoogstaande kwaliteit worden geleverd. 

Hieronder kunt u het formulier van de kwaliteitsovereenkomst invullen en versturen.

Wij wensen u goede zaken en een vruchtbaar akkerbouwseizoen. 

Vragenformulier

Percelen

 • 1
  Nog een perceel toevoegen

Gecertificeerd zaaigoed

 • Labels in bezit
  Nog een item toevoegen

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Wordt registratie bijgehouden?

Ja
Nee
 • Nog een item toevoegen

Bemesting

 • Nog een item toevoegen

Loonwerk / Werk door derden

*Is de loonwerker of derden VKL (VoedselKwaliteit Loonwerk) gecertificeerd? (zie www.vkl.nl)

 • VKL*
  Nog een item toevoegen

Door wie worden de oogstwerkzaamheden uitgevoerd

Door wie worden de akkerbouwproducten getransporteerd

Uw gegevens

Ja, ik ga akkoord met de voorwaarden
Leverancier verklaart teler te zijn van de geleverde akkerbouwproducten en te werken overeenkomstig deze kwaliteitsovereenkomst. Tevens verklaart de leverancier dat de te leveren akkerbouwproducten van gezonde, deugdelijke handelskwaliteit zijn, geschikt voor verwerking in diervoeders en voldoen aan de wetgeving en het gestelde in deze verklaring.
Hiermee geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te registreren in ons administratieve systeem, welke slechts voor interne doeleinde gebruikt wordt.
* Verplicht