nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Aanvragen derogatievergunning 2020

Aanvragen derogatievergunning 2020 tot en met 4 september

17 augustus 2020 Karin Bekkers
U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning is dat 230 kilogram voor landbouwgrond op zandgrond in Noord-Brabant. Nederland heeft derogatie in 2020 en 2021.

Een vergunning voor 2020 aanvragen kan van 3 augustus tot en met 4 september. De voorwaarden hiervoor zijn als volgt:

 

  • U betaalt € 50,- leges voor uw derogatievergunning
  • U betaalt een tarief voor het monitoren van de milieueffecten en het kan zijn dat u gevraagd wordt voor het monitoren van gegevens.
  • U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet. Denk hierbij aan de regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest en vanggewassen na maïs op zandgrond. Er staan ook voorwaarden in voor het scheuren van grasland en het afvoeren van mest.
  • Er is in 2019 geen derogatievergunning van u ingetrokken.

 

Om de derogatievergunning aan te vragen logt u in bij mijn.rvo.nl met uw E-Herkenning. Voor het ondertekenen van uw aanvraag heeft u TAN-codes nodig.

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "