nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Maisoogst 2021

Maisoogst 2021

27 september 2021 Wilbert Smulders
Het jaar 2021 kenmerkt zich met een koud voorjaar waardoor we te maken hadden met een latere inzaai en trage opkomst. Doordat ook de zomermaanden juli en augustus relatief koel waren zien we onderweg dat de afrijping van de maïs wat achterloopt op voorgaande jaren. Met het huidige mooie weer kan de afrijping alsnog sneller verlopen. Het is daarom belangrijk om uw gewas regelmatig te beoordelen om het juiste hakselmoment te bepalen.

Voor melkkoeien streven we naar een droge stof percentage van 36-38%. Bij melkgeiten mag dit wat lager zijn, tussen de 34 en 36%. Bij het oogsten van de maïs is de kolf leidend. Wanneer de maïs in wordt gekuild als snijmaïs is deze rijp wanneer er geen melklijn meer te zien is in de maïskorrel. De melklijn kan het beste beoordeeld worden van een korrel uit het midden van de kolf. Voor een goede zetmeelverteerbaarheid streven we naar een 55% droge stof van de kolf op het moment van oogsten (zie onderstaande tabel). 

 

Denk bij het inkuilen van de maïs aan de volgende zaken:

  • Zorg dat uw plaat of silo schoon is om vervuiling van de maïs te voorkomen;
  • Streef een voersnelheid na van minimaal 1 meter in de week. In de zomer nog liever 1,5-2 meter. Denk hier aan bij het inkuilen van de snijmaïs.
  • Zorg ervoor dat de drogere percelen onderin de kuil komen. Wanneer er nog droge maïs van afgelopen jaar over is, zou deze onder de nieuwe maïs ingekuild kunnen worden voor het opnemen van eventuele perssappen. Daarnaast is droge bietenpulp ook een goed alternatief om vocht op te nemen onder in de kuil. Laat dit tijdig weten zodat dit logistiek goed georganiseerd kan worden.
  • De kuil dient ten alle tijden goed lucht dicht afgesloten te worden. Het liefst met een flinke zandlaag om te voorkomen dat er zuurstof in de kuil komt. Streef er naar dat de nieuwe maiskuil minimaal 6 weken dicht kan zitten voordat hiervan gevoerd moet worden. Mocht dit niet mogelijk zijn maak dan een kleine kuil die eerst op gevoerd kan worden. Zorg voor een voersnelheid bij zo’n kuil van 2-3 meter per week.
  • Gezien de grote variatie in afrijping is het verstandig om in meerdere keren te hakselen.

 

Uw voorlichter helpt u graag bij het bepalen van het juiste oogstmoment van uw maïs!

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "