nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Piekproducties behalen Piekproducties behalen

Piekproducties behalen

28 mei 2021 Guido Dirven
De lammerperiode is op de meeste bedrijven afgelopen, 8 tot 10 weken na aflam bereikt de afgelamde geit de piek in haar productie. Daarnaast zorgt de langere daglengte voor een verhoging van het aantal liters. Wat betekend dat óók de duurmelkers nu richting de zomer in de productie normaliter gaan stijgen. Echter merken wij in de praktijk dat deze potentiële toename niet altijd volledig wordt benut, het juiste voerschema én management kan de productie nog meer bevorderen.

Onderstaande zaken zijn essentieel om uw geiten optimaal te laten presteren:
 

 • Ruwvoerkwaliteit: dit begint bij het inkuilproces (voldoende zand op de kuil: 0.5 m), maar ook het uitkuilen is van belang om de kwaliteit te waarborgen. Denk hierbij aan voldoende voersnelheid (1-2m/week) en zorg ervoor dat er zo min mogelijk los voer bij de kuil blijft liggen. Bij twijfel tijdens het inkuilen is het altijd raadzaam een toevoegmiddel toe te passen.
   
 • Aandeel Krachtvoer: zodra de geiten de maximale ruwvoeropname hebben bereikt kan gestart worden met het verhogen van de brokgift. Het krachtvoerniveau per bedrijf is afhankelijk van de leeftijd, het genetisch potentieel, de conditie en de gezondheid van de dieren. Daarnaast is de ruwvoerkwaliteit belangrijk en bij mindere kwaliteit ruwvoer is het raadzaam om de krachtvoergift te verhogen om ervoor te zorgen dat de dieren wel worden voorzien in hun behoeften en voorzien worden van voldoende energie om ook in melkproductie te kunnen verhogen.
   
 • Vitaminen en Mineralen: bij een hogere productie is er een grotere behoefte aan mineralen en vitaminen. Deze zijn vitaal voor algehele weerstand, gezondheid en productie. Het (tijdelijk) bijvoeren van extra mineralen kan de geiten een boost geven.
   
 • Water: waterkwaliteit (normen GD), bereikbaarheid (minimaal 1 waterbak per 30-40 geiten) en capaciteit van watervoorzieningen in uw stal zijn van groot belang om de DS opname en daarmee de productie te verhogen. Het plaatsen van een metertje is een eenvoudige manier om te wateropname te monitoren.
   
 • Pensbuffers: tijdens perioden van hitte (rode gedeelte Figuur 1), staat de penswerking onder druk, het gebruik van bufferende middelen zoals natriumbicarbonaat kan de geit ondersteunen in het behouden van de pensflora. Advies is om te starten met Natriumbicarbonaat zodra de temperatuur boven de 20°C komt en dit de gehele zomer in het rantsoen te houden. Ook zien we op verschillende bedrijven goede resultaten met het jaarrond voeren van Natriumbicarbonaat. Zorg er dan wel voor dat de dosering in de zomer wordt verhoogd ten tijde van hittestress.
   
 • Smakelijkheid: bijproducten kunnen zorgen voor extra plak en smakelijkheid in het rantsoen. Suikers verhogen tevens de smakelijkheid, bijvoorbeeld het bijvoeren van melasse kan zorgen voor extra voeropname.
   
 • Meten = weten: het investeren in een potmeter of misschien zelfs melkmeting zorgt ervoor dat gerichter per pot gestuurd kan worden.  Op deze manier kan efficiënter krachtvoer gevoerd worden zodat dit ook benut wordt en het krachtvoerverbruik niet te ver oploopt.
   
 • Groepen: zorg dat de jaarlingen samen in een groep zitten. Deze hebben een andere behoefte dan oudere melkgeiten. Daarnaast is het belangrijk dat de melkgeiten geselecteerd kunnen worden op productie zodat gericht gestuurd kan worden met het rantsoen.
" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "