Aanleveren maïs / granen
Kwaliteitsovereenkomst akkerbouwproducten

Al decennia lang biedt Theeuwes Mengvoeders u de mogelijkheid om uw akkerbouwproducten zoals granen en maïs ter aankoop aan te bieden. Theeuwes hecht eraan dat een goede kwaliteit kan worden gegarandeerd aan alle afnemers van de mengvoederproducten. Zo dient van alle door Theeuwes ingekochte grondstoffen de kwaliteit te worden gewaarborgd. Als Theeuwes uw producten aankoopt zal hieraan een kwaliteitsovereenkomst orden gekoppeld. Hierin staat onder andere vermeld dat u, als teler van de akkerbouwproducten, garandeert dat uitsluitend producten van hoogstaande kwaliteit worden geleverd. 

Wilt u ook dit jaar uw korrelmaïs of granen leveren aan Theeuwes of hebt u nog vragen over onze leveringscondities, maak dan gebruik van onderstaand contactformulier.

Meer weten over genoemde kwaliteitsovereenkomst:

Zodra we uw aanvraag hebben verwerkt,
nemen wij contact met u op.

Theeuwes ziet uit naar een samenwerking met u en wenst u goede zaken en een vruchtbaar akkerbouwseizoen toe.

Aanleveren maïs / granen

*
*
*
*
*
*

*
*
*